Türkaş‘ın hedefi, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayacak ürünleri ve hizmeti sunarak, ilk tercih edilen marka olmaktır.

Yönetim ve tüm çalışanlar, belirledikleri bu hedefe eğitimlerin devamlılığında, üreticileri ve tedarikçileriyle birlikte büyüyerek, kârlılığı ve verimliliği arttırarak, toplam kalite yönetim anlayışını benimseyerek, ulaşabileceklerine inanmaktadırlar.

Türkaş, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevreye değer veren bir yaklaşımla üretim yapan, tüketicinin korunmasını ve bilinçlenmesini destekleyen ve toplum için yeni değerler oluşturan, katılımcı yönetim şeklini benimsemiş bir firma olarak varlığını sürdürmek istemektedir.

Bu hedef doğrultusunda, çalışma sistemlerindeki etkinliklerin sürekli iyileştirileceğini ve her zaman “müşteri memnuniyeti” için çalışacaklarını taahhüt etmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi
Müşterilerin ve tedarikçilerinin verdiği güvenle, dürüstlük ilkesinden taviz vermeden, Türkaş adının gururla ve onurla geleceğe taşınması, kalite yönetimi politikasının temelini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar şunlardır:

• Gelenekten geleceğe yeni damak zevkleri oluşturmak,
• Sürekli ekip çalışması ve kaynak iyileştirmesi yapmak,
• Müşteriye hep daha iyisini sunmak,
• Faaliyetlerimizi müşteri gözüyle değerlendirmek,
• Müşterilerimize güvenli ve sağlıklı ürünler sağlamak,
• Yemek üretiminde çevreyle ilgili her türlü kirliliği azaltmak,
• Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek,
• Yasal gereklilikleri yerine getirmek,
• Yönetim sistemlerini sürekli gözden geçirmek, geliştirilmek ve iyileştirmek.