İnsan Kaynakları Yönetim Anlayışımız:

Türkaş, Kurulduğu ilk günden itibaren benimsediği İnsan Kaynakları Yönetim anlayışın olan; “Kariyer yapmak isteyen insanların tercih ettiği bir şirket” olma yolunda hedefine ulaşmış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Başarımızın en önemli koşulları; şirket vizyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda, en yüksek standartlardaki etkinliği sağlamak personellerin yetkinliğini artırmak ve geliştirmek doğru iş planlamasıyla ihtiyaç duyulan pozisyonlara yetenekli ve işe odaklı bireyleri şirketimize kazandırmak, çalışanların uzman oldukları iş dallarında verilecek eğitimler ile uzmanlıklarını en üst seviyede tutmak, şirket kültürünü doğrultusunda yönetmek ve çalışanlarını aidiyet duygusunu hep en üst seviyede tutmaktır.

Türkaş İnsan Kaynakları bu koşulları ilke edinerek; işe alacağı adayları doğru koşullarda, doğru iş ve amaç için seçmeye özen göstermektedir.

Türkaş‘ın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en önemli değer, sahip olduğu “insan kaynağıdır”. İnsan Kaynakları temel gayesi; çalışanların motivasyonunu ve tatminini doğrultusunda performans beklentilerini belirleyerek bu doğrultuda, Çalışanların ödüllendirilmesi, hedeflere ulaşmada yenilik yaratmada ve destekleme için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Türkaş İnsan Kaynaklarında daimi hedefimiz; performansı yüksek, ekip çalışması ruhuna sahip, şirketimizin işlevine katkıda bulunmayı amaç edinmiş çalışanları ile şirketin güvenilir ve sürdürebilinir şekilde hizmet sunmasına katkıda bulunmaktır.

Türkaş İnsan Kaynakları İş Kanunu ve iş ahlakını benimseyen, dürüstlük İlkesinden taviz vermeden çalışanlarına vermiş olduğu güvenle Türkaş adının sadece bir isim değil aynı zamanda güveni simgeliyor olması İnsan Kaynaklarının temel Polikasını oluşturur.

Farklılık Politikası

Farklılık insanın “kendine özgü” olması ile ilgilidir. Türkaş, bu özelliğin “rekabet” edebilmek için bir “avantaj” olduğuna inanır. Bu nedenle, ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın bireysel gelişimine olan inancını gösteren bir ortam oluşturmuştur. Kurum içerisinde çalışma koşullarında eşit fırsat imkânı sağlamayı öngören, tüm çalışanlarımızın, “profesyonel anlamda en iyisini yapabileceklerine inanmaları” gerektiğini bilen ve sahip oldukları farklılıklara saygı duyulan, değer verilen ve bu farklılıklardan şirket içerisinde performansını artıracak ve kurumumuza rekabetçi üstünlük kazandıracak biçimde yararlanılan bir atmosfer yaratma amacı güden anlayışa sahibiz. Farklılık anlayışının bütün birimlerine yayılması Türkaş‘ın temel önceliğidir.

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

Çalışan sağlığı ve iş güvenliği politikamız; işyerlerinde etkin, dinamik ve sürekli gelişen bir sağlık ve güvenlik “sistemi” kurmak, çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalara katılımını sağlamak, bir “İş Güvenliği Kültürü” oluşturmak ve sürdürmek üzere en üst düzeyde teşvik etmek, şirketin varlığını korumak, çevre sağlığına zarar vermemek, yasaların ön gördüğü kuralları eksiksiz olarak uygulamaktır.

Gizlilik Politikası

rkaş, kişisel bilgilerin güvenliğini ve gizliliği prensibini benimsemektedir, Mevcut ve eski çalışanları, çalışanlarının aile fertleri, iş ve staj başvurusu yapan adayları, tedarikçileri, distribütörleri ve alt işveren çalışanları hakkında, iş gerekliliği dolayısıyla elinde bulundurduğu kişisel bilgilerin herhangi birini, kanuni veya acil durum halleri dışında, kişilerin izni olmaksızın açıklamaz. Türkaş, kişisel bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak amacıyla, gereken her türlü çağdaş güvenlik sistemini uygulamaktadır.