Sportif ve Kültürel Aktiviteler

Turkaş‘ta aidiyet duygusunu artırmak, şirket içi iletişimi güçlendirmek, çalışanları iş / sosyal yaşam dengesini kurmaya teşvik etmek ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla, çeşitli spor aktiviteleri ve spor turnuvaları, geleneksel yılsonu toplantıları ve yemekleri, geleneksel piknik ve geziler düzenlenmektedir.

İçsel İletişim Faaliyetleri

Turkaş‘ta, bir Şirket Dergisi yayınlanmakla birlikte, şirket genelini ilgilendiren her türlü güncel bilgi İnternet kanalıyla da tüm çalışanlara ulaştırılmaktadır. Ayrıca, şirketin çeşitli yerlerinde oluşturulan panolarla birçok bilgi, görsel olarak da şirket çalışanlarıyla paylaşılmaktadır. Tüm şirket çalışanların katılımıyla aylık olarak düzenlenen şirket iletişim toplantıları da yapılmaktadır.

Toplumsal Aktiviteler

Turkaş, üzerine düşen sosyal sosyal sorumluluklarını yerine getirmek adına çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Çeşitli doğal afetlerde gerek insani yardım ve gerekse yeniden yapılandırma çalışmalarına sağladığı maddi ve manevi desteklerle toplumun yanında olmak, çevrenin ve kültürel zenginliklerin korunması ve toplumun bilinçlendirilmesine destek vermek, toplumsal faaliyetlerine örnek olarak gösterilebilir.