KALİTE POLİTİKAMIZ :
KALİTE – ÇEVRE – İSG –
 GIDA GÜVENLİĞİ – MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

• Kendi tesisimizde yemek üretimi ve dağıtımı hizmeti ile çevreye, insan sağlığına, beslenme olgusuna, gıda güvenliğine, hijyene, müşteri memnuniyetine en fazla ölçüde özen göstererek; mevzuatlara, standartlara ve müşteri beklentilerine uygun hijyenik ve kaliteli ürünler üretmek, yenilikçi ve sürekli iyileştirmeler gerçekleştirmek.

• Ürün ve hizmet kalitesi ile “önce insan” ilkesini benimseyerek iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamak.

• Çalışan personele, taşeronlara ve ziyaretçilere, halka ve çevreye yemek üretim ve dağıtım faaliyetlerimiz esnasında maruz kalabileceği her türlü sağlık ve çevre ile ilgili konularda ve her aşamada önleyici bir yaklaşımla tehlike miktarını en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmak ve koruyucu tedbirler almak.

• Tüm faaliyetler kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yapmak, çalışanların emniyetini, ürün güvenilirliğini sağlamak.

• Çevre boyutları belirlemek, çevreye olan sorumluluk bilinci ile tehlike olasılıklarında emniyeti sağlamak, kirliliği önlemek.

• “Önce insan” ilkesi ile kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, gıda güvenliğini ve çevre bilincini sağlamak ve sürekliliği amacıyla sistemli, metodik eğitimler yapmak.

• Eğitimli personel ve takım çalışması ile toplu yemekte akademik boyutu sürdürmek.

• Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerde, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Gıda Güvenliği, Müşteri Memnuniyetini sağlamada ile ilgili yasa, yönetmelikler ve standartlara uymak.