Turkaş, çalışanlarımız en değerli kaynağımız olduğuna inanmaktayız. İşe alma sürecindeki temel amacımız “doğru işe doğru insan” eşleşmesini gerçekleştirebilmektir.

Bu çerçevede ele aldığımız “istihdam / işe alma” sürecimiz, yıllık bazda yapılan insan kaynakları planlama / bütçe çalışmaları ile başlar, ortaya çıkan iş gücü / eleman ihtiyaçları doğrultusunda aranan niteliklere uygun adayların çeşitli kaynaklardan temin eder. Adayları görüşmelere davet eder ve bu adaylarla yapılan birkaç aşamalı mülakatlar, referans araştırması, uygun adayın seçimi, ücret ve yan menfaat paketinin bildirilmesi, işe başlama ve oryantasyon ve isg eğitimimiz ile sürecimiz son bulur. Mülakatlar ilgili departman ve insan kaynakları yöneticilerinin katılımı ile yapılır ve gerekli görüldüğü taktirde psikometrik, teknik ve lisan testleri uygulanmaktadır.

İşe Alım Sürecinde Kullandığımız Kaynaklar

Şirket Başvuru Havuzumuz: Gerek önceden hazırlanan özgeçmişlerin bize ulaştırılması, gerekse şirketimizde yer alan İş Başvuru Formu‘nun doldurulması yoluyla yapılan başvurular ilk değerlendirme kaynaklarımızdan biridir.

Internet: İnternet vasıtasıyla yapılan iş başvuruları ihtiyaçlarımız çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Üniversiteler ve Okullar: Her yıl çeşitli üniversitelerin Kariyer Günlerine katılmakta ve buralardan potansiyel adayların başvurularını temin etmekteyiz. Bununla beraber gerektiğinde pek çok üniversitenin Kariyer Planlama Merkezi ve Mezun Dernekleri ile irtibata geçilmektedir.

Gazete & Kurumsal Site İş İlanları: Gerekli görüldüğü takdirde başvurulan kanallardan biridir.

STAJ İMKANI
Üniversite Öğrencileri İçin Yaz Stajı

2 yıllık ön lisans veya 4 yıllık lisans eğitimi almış ve maksimum 45 gün staj yapacak öğrencilerin Ekim-Mart döneminde Turkaş’a dilekçeyle yaptığı başvurular değerlendirilerek öğrencilere olanaklar ölçüsünde staj imkânı sağlanmaktadır. Staj programlarında öğrencilerin üniversitede aldıkları teorik bilgilerin uygulamalarında yardımcı olmak kadar, genel olarak iş hayatı ve iş prensipleri hakkında da fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

STAJ BAŞVURU FORMULisans Üstü Mezuniyet Tarihi

Staj yapmak istediğiniz Dönemler (gerekli)