KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008

Bu sistemler, tüm projelerimizi kapsayacak şekilde belgelenmiştir. Sistemlerimiz, akredite denetim firmalarınca her yıl denetlenmektedir. Ayrıca, tüm mutfak ve projelerimizde uygulanmakta olan Yönetim Sistemleri gereğince Hijyen&Kalite Departmanında görevli Gıda Mühendislerimizce periyodik olarak denetlenmektedir. Yapılan denetim sonuçları operasyon yöneticileri ile paylaşılarak, sonuçlar takip edilmekte ve iyileştirmeler üzerinde çalışılmaktadır.

Sistemlerimiz gereğince “sürekli iyileşme” kapsamında tüm personellere Eğitim Departmanındaki uzman eğitmenler tarafından Gıda Güvenliği, Toplam Kalite, Çevre, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, konularında düzenli eğitimler verilmektedir. Amacımız; sürekli eğitim ilkesi ile çalışanlarımızın kalite, gıda, çevre ve iş güvenliği bilincine ulaşmasını sağlayarak, uzman ve kalifiye personeller ile hedeflerimize daha emin adımlar ile ilerlemek.

KALİTE GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 22000/HACCP

Sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmek için satınalma aşamasından başlayarak tedarikçi kontrolü, mal kabul, depolama, üretim, sevkiyat, servis ve sunum aşamalarında kalite kontrol ekibi tarafından “HACCP-Tehlike Analizleri Kritik Kontrol Noktaları” baz alınarak oluşturulmuş talimat ve prosedürler ile takip ve işlem yapılmaktadır. Yönetim sistem gereği tüm proseslerimizin doğrulaması yapılmakta ve kayıt edilmektedir.

“İzlenebilirlik Sistemi” kapsamında giriş kontrolü sırasında spesifikasyonlara göre uygunluğu onaylanan hammaddelerin kabulü yapılır ve tüm hammaddeler kodlanır. Bu kodlar işleme sırasında ve üretimin her aşamasında takibe olanak sağlar. Hazırlık ve üretimde aşama aşama sıcaklık ve zaman kontrolleri yapılır ve kayıt altına alınır. Tüm bunlara ilave olarak klor dezenfeksiyonu sonrası 2. aşamada OZON ile yapılan dezenfeksiyonla çiğ tüketim ürünlerinde sadece mikroorganizmaların değil aynı zamanda pestisit kalıntılarının da uzaklaştırması sağlanmaktadır.

Yemek muhafazası gıda güvenliğimiz için kritik kontrol noktası olup paslanmaz çelik gastronomlara yerleştirilen yemekler, thermoboxlarda ve uygun sıcaklıklarda sevk edilmektedir.

Firmamızın kalite kontrol ekibi tarafından alınan şahit numuneler 72 saat saklanmaktadır. Düzenli periyodlarda firma bünyesindeki laboratuarda; ürünlerde, su, ortam havası, personel, ekipman ve yüzeyden alınan örneklerle mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılmakta ve bu yönetme ile süreçlerin etkinliği ölçülmektedir.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001

Çevreye ve doğaya zarar vermeden üretirken; insan ile çevre sisteminin diğer unsurları arasında bir denge kurmak, insanın doğal çevreye verdiği zararı en aza indirmek için çalışmalar yürütmek Çevre Yönetim Politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Kuruluşumuz atıkların tüm öğünlerde cinslerine göre ayrı ayrı toplatılmasını, uygun şartlarda bertarafını, lisanslı firmalara yönlendirerek bitkisel atık yağların ve geri dönüşümü olan atıkların yeniden değerlendirilmesi sağlayarak çevreye ve doğaya verdiği önemi göstermektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS – 18001

İş Sağlığı ve Güvenliği, karşılaşılabilecek her türlü iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden olan tehlike ve risklerin tespit edilmesini, bu riskleri yok etmek için yasal yönetmelik, mevzuat ve kanunlara entegre programların oluşturulmasını ve uygulanmasını kapsar. Bu çalışmaların sistematik ve verimli biçimde yönetilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri aracılığıyla olur. Kuruluşumuz, tüm bu kaza ve meslek hastalıklını önlemek amacı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni diğer yönetim sistemleri ile birlikte entegre olarak kurmuştur ve uygulamaktadır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ ISO 10002

Ücretsiz müşteri hatlarımız 7/24 hizmet vermektedir. Müşterilerden alınan şikâyetler “müşteri memnuniyeti ve şikâyetleri değerlendirme süreci” kapsamında istatistiksel olarak değerlendirilmekte ve şikâyetlerle ilgili önlemlerin alınması sağlanarak müşteri memnuniyeti artırılmaya çalışılmaktadır.