Eğitim ve Geliştirme

Turkaş‘ta eğitim ve geliştirme faaliyetleri, ortak bir şirket kültürü oluşturmak ve şirket çalışanlarının şirket vizyonuna ulaşma yolunda katkılarını artıracak şekilde mevcut potansiyellerinin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Eğitim ve Geliştirme Stratejisi

İlk olarak gelişim ihtiyaçlarımız belirlenmektedir. Gelişim ihtiyaçlarımıza göre eğitim ve geliştirme stratejimiz; rol modeli oluşturmanın, performans yönetiminin, yönlendirmenin (coaching) ve yeni görevlendirme / iş değişiminin, çalışanların gelişimi üzerindeki etkisinin hem eğitim kadar önemli olduğu ve hem de eğitimlerin etkinliği bakımından mevcut tüm gelişim araçlarının birlikte kullanılması gerekliliği felsefesine dayanmaktadır.

Performans Yönetimi

Kariyer planlama ve geliştirme, ancak etkin ve objektif bir performans yönetim sistemiyle başarılı olabilir. Turkaş bu çerçevede, performansın objektif kriterlere göre yönetilmesi, planlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini amaçlayan, temelde “hedeflerle yönetim felsefesini” içeren, “Performans Yönetim ve Değerlendirme Sistemi-PYDS” kullanmaktadır. Turkaş, etkin ve ölçülebilinir performans yönetim süreciyle hem şirketimizin vizyonu doğrultusunda hedeflerin gerçekleşmesini sağlarken hem de etkin ve ölçülebilir performans yönetimiyle çalışanların geliştirilmesini sağlar.