Çağımızda zaman, en önemli kaynak olarak görülmekte ve iş süreçlerinin çok iyi analiz edilerek uygun ihtiyaçların belirlenmesi, sonuca ulaşmada esnek, güçlü çözümlerin üretilmesi ve süratle doğru bir biçimde kullanılması için büyük önem kazanmaktadır.

Rekabetin sürekli arttığı günümüz pazar ortamında, kuruluşların ilk politikası, müşterilerine kalite güvencesi vermek olmalıdır. Bu güvenceyi verecek olan en etkin araçsa, kaliteyi oluşturan sistemin kendisidir.

Müşteri en iyiye layıktır ile özetlenen, kalitede mükemmelliğe ulaşmanın tek yolu, sürekli iyileşmeyi hedeflemektir. Pazarda yer almak isteyenler için bu hedef artık zorunlu hale gelmiştir.

Üretim kapasitesini artırırken kalite, güven ve titizlik anlayışıyla birlikte en son teknolojik imkânları da kullanmak gerekir. Pazardaki rekabet koşulları, müşteri memnuniyetinin de uzun dönemli bir yatırım olgusu olduğunu göstermiştir.

Kalite bilinçli tüketiciyi, bilinçli tüketici de kaliteyi oluşturur
felsefesini biz Turkaş ailesi olarak benimsedik.

Sanat nasıl etkin okuyucular ya da izleyiciler tarafından yeniden üretilirse, biz de ürettiğimiz hizmetin bütün çalışanlarımız ve iş ortaklarımız olan müşterilerimiz tarafından eleştirel bir gözle değerlendirilerek, yeniden üretimini hedeflemekteyiz.

Ücrette rekabeti değil, hizmette rekabeti kendimize ilke edindik! Nitelikli hizmetin üretilebilmesi için; eğitimin, etkin denetimin, alanımızda uzmanlaşmanın önemini bilerek bu konuda daha da derinleştik.

Sahip olduğumuz kurumsal birikimimize ulaşmamızda katkısı olan tüm çalışanlarımıza ve bizlere güven duyan müşterilerimize en içten teşekkürlerimi sunarım.

MURAT ÇÖKMEZ 
Yönetim Kurulu Başkanı